Ár n-Aidhm

Is comhlacht é Éire Language and Information Services, atá bunaithe chun tuiscint idir daoine agus comhlachtaí ar fud an domhain, a scapadh, trí aistruchain, aistritheorí, oideachas agus seirbhisí idirlíne.

Ní mod cumarsoid amháin í an teanga; taispeanann sé an cultúr agus stair na ndaoine a usaideann iad. Ta teicnolaíocht nua á dheanamh nios easca na cultuir seo a chur timpeall an domhain i teangana difruila trí ghreasán na nghreasán, ainm trid an Idirlíne, a usáid. Thugann an Idirlíne seans don domhain, aithne a chur ar theangana nach bhfuil chom-coitinta sin, agus aistruicháin chultúrtha idir daoine, is cuma cén ait ina gconaíonn siad, nó cén teanga atá acu. 

Taimid brodúil as a bheith pairteach sa traidisún forbartha seo, agus ba mhaiht linn an spiorad sin a thaispaint sna leathanaigh seo.

"This document is also available in other languages":

Brezhoneg | English | Español | Euskaraz | FrançaisGaeilge | Italiano | Russian (you must have Cyrillic fonts on your system)


Is feidir leat nias mó eolais a fhail faoi Ghaeilge ar na ceangail seo:

Gael-Linn

Muintir Chrónáin

Comhaltas Ceoltóirí Eireann

Ar ais go dtí na leathanaigh baile

Má tá aon cheisteanna agat faoi na leathanaigh seo, nó mas maith leat do theanga fein a fheiceail, cuir iad ar-Mícheál É. Mac Aodha